Vad är reumatoid artrit?

Reumatoid artrit, eller ledgångreumatism, är en kronisk inflammation i lederna. Framför allt angriper inflammationen brosk, ben, senor och artärer, men även andra organ, som huden och ögonen, kan bli angripna. Ett kännetecken för reumatoid artrit är att den är symmetrisk. Det betyder att om höger knä blir inflammerat så sker samma sak oftast i vänster knä också, ungefär samtidigt. Vanligast är att sjukdomen börjar i händerna eller i fötterna. Ledkapseln, som omger leden, blir inflammerad. Den drabbade känner smärta, och rörelseförmågan försämras. Det kan bli svårare att utföra olika vardagliga sysslor, som att skära bröd.

Symtomen på reumatoid artrit är symmetrisk ledvärk, stelhet och ömmande leder, framför allt på morgonen. Lederna svullnar upp, och hettar också ofta. Man drabbas också ofta av en oförklarlig trötthet. Ett annat kännetecken är de små knutor, noduli, som bildas under huden, framför allt på armbågarna. Med tiden kan lederna bli felställda, eftersom muskler och senskidor hamnar i obalans. Detta kan leda till att fingrarna pekar utåt, mot lillfingret. De flesta som drabbas är i 50-årsåldern.

Ungefär en procent av Sveriges befolkning är drabbade av sjukdomen, och andelen kvinnor är högre än andelen män. Vad som orsakar sjukdomen är inte känt. Ärftliga faktorer verkar spela in, och dessutom vet man att rökare löper större risk att drabbas. Det finns inget botemedel mot ledgångsreumatism, men det går att lindra problemen. Det är viktigt att röra sig så mycket som möjligt, även när smärtan är svår, eftersom detta hjälper mot besvären. Dessutom finns lindrande läkemedel.
Ledgångsreumatism
Hur ledgångsreumatism drabbar varierar mycket från person till person. Sjukdomen är också olika intensiv i olika perioder, även för samma person. Sjukdomen kan vara aktiv under en längre eller en kortare period, för att sedan vara mindre aktiv. En sådan period kan vara i flera år. Det finns därför de som lider ganska lite av sin sjukdom under långa perioder, medan andra undan för undan får mer och mer ont, och blir tröttare och tröttare.