Salt och rökning fördubblar risk för reumatism

Enligt forskning gjord på Umeå universitet har det framkommit att de rökare som även får i sig höga halter av salt löper dubbelt så hög risk att få den reumatiska sjukdomen reumatiod artrit, jämfört med rökare som har ett lägre intag av just salt. 

804472-human-spine-in-xrayVi har tidigare skrivit om akutvård och vård, och det finns mycket bra hjälp att få, men samtidigt så är det viktigt att tänka på att ta hand om sig på bästa sätt för att inte vara en belastning för samhället. Att ta hand om sig gör man genom att tänka på vad man stoppar i sig och även hur mycket man rör på sig. Är man en rökare är det extra viktigt att man funderar på hur hälsosamt liv man lever. Självklart är det viktigt att man funderar på om man ska sluta röka, men till den dagen kan man jobba på annat. Att dra ner på saltet är en mycket bra idé. Något som även fastslagits av forskare från Umeå Universitet:

“Ungefär hälften av den ökade risken för reumatisk sjukdom, som vi vet att rökning medför, är kopplat till ett högt saltintag. I denna studie hade de rökare som hade ett lågt saltintag inte någon ökad risk för reumatisk sjukdom, jämfört med icke-rökare, vilket tyder på att det är kombinationen av rökning och högt saltintag som ger en ökad risk för sjukdomsutveckling.”

Utöver matvaor och dess saltintag så kollade forskarna även på hur mycket man tränar och andra sociala faktorer.