Kostnader för personlig assistans ökar stort

Bara om några år väntas kostnader för personlig assistans stiga över 30 miljarder kronor. Vad man ser är att kostnaderna ökar i rasande takt och det är nu många med funktionshinder som känner en oro och många undrar över vad debatten om fusk med assistansersättning kommer att leda till. 

vård hemtjänst pensionärMycket kan man försöka göra med sin kropp för att må bättre och få en bättre vardag, som Yoga som man kan läsa om här. Men för många krävs det assistans. Många människor lever med svåra handikapp som gör att de inte klarar av sin vardag själv utan behöver assistans. Vad man nu kan se är att allt fler verkar fuska genom att söka bidrag utan att behöva det, något som gör att många som behöver vård tar skada. Att kunna bli erbjuden personlig assistans som tar hänsyn till individens behov och vad denne behöver hjälp med får man exempelvis på http://www.assistanskompaniet.se, men hur kommer det att se ut i framtiden om allt fler väljer att söka hjälp för besvär som inte finns?

Kostnaderna ökar

I en artikel på sr.se går det att läsa att man beräknar att kostnaderna kommer att ligga på över 30 miljarder kronor. Det var efter en assistansreform som infördes 1994 som gjorde det möjligt för människor med handikapp att inte behöva sitta på olika institutioner utan att det fortfarande kunde få bo hemma och där få den vård de behöver.  Det finns även uppgifter som visar på att en gruppbostad är dyrare än personlig assistans, men ändå ökar kostnaderna och det beror främst på:

  • Att man efter 65 års ålder får behålla sin assistansersättning
  • schablonen ökar årligen och med det timpenningen
  • samt att antalet timmar ökar.

Dock har man även sett att bedrägerierna ökat och många som behöver assistans är nu oroliga för att man kommer att strama upp regelverket och med det så kan det innebära att många som behöver assistans kommer få det svårare. Förhoppningsvis finner man en lösning på de ökade förskingringarna så man kan höja denna reform och placera den där den bör vara.