Akut vård och oväntade utgifter

Sjukdomar kan komma plötsligt. Den som blir hastigt sjuk eller skadad behöver akut vård.  Det kan röra sig om akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, skallskador, svår huvudvärk, svåra buksmärtor eller olyckor som djupa sårskador, större blödningar, benbrott eller att förlora medvetandet. Kroppen är helt enkelt det känsligaste vi har men inte alltid det mest pålitliga. Att detta kan medföra oväntade kostnader säger sig självt. Både omkostnader för sjukvård, mediciner och inkomstbortfall är tärande för ekonomin. För den vars budget inte medger oväntade utgifter kan det vara en lösning att ta ett snabblån snabbt och enkelt. Det kan vara en lösning tills nästa månads pengar kommer in.

Olika typer av akutvård

Vårdguiden har formulerat ett antal tips och råd till dig som råkar ut för olyckor. För både barn och vuxna som råkar ut för tandolyckor och är i behov av akut tandvård är rådet att vända sig till sin egen tandläkare i första hand, och i andra hand till en annan tandläkare, antingen privat eller inom Folktandvården. Akutmottagningar för tandvård hittar du på S:t Eriks sjukhus, CityAkuten Tandvård och Distriktstandvården Drottninggatan.

Den som är akut sjuk och behöver omedelbar hjälp bör ringa 112, för att få ambulans, akutläkarbil eller ambulanshelikopter. Akut vård som du söker själv hittar du också inom närsjukvården, som vårdcentralen, närakuten eller jourmottagningar. Vårdcentralen har akuttider varje vardag, och på kvällar och helger kan du vända dig till närakuten. I Sverige har alla barn rätt till sjukvård och tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. För dem är all vård gratis, förutom på sjukhusets akutmottagningar som kostar 120 kr.

Högkostnadsskydd finns för både sjukvård och mediciner, och innebär att man inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter varje år. Från år 2012 betalar den som bor i Stockholm högst 1100 kr för sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård. För läkemedel gäller 2 200 kr, för tekniska hjälpmedel 2 000 kr och för sjukresor 1400 kr.